O projekcie


Projekt został zrealizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w roku X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (2017). Baza prezentuje batuty pochodzące z prywatnych kolekcji Jana Stanisława Witkiewicza, Krzysztofa Słowińskiego, Janusza Marynowskiego oraz Muzeum Teatralnego Teatru Wielkiego Opery Narodowej i Muzeum Narodowego w Warszawie.


Realizatorzy:

Idea projektu: Andrzej Kosowski, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Koordynacja: Brygida Błaszczyk-Podhajska
Kurator
: Agata Mierzejewska
Zdjęcia: Waldemar Kielichowski
Opracowanie kart katalogowych: Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Konkursy dyrygenckie w Polsce i na świecie: dr Miłosz Kula
Projekt i realizacja informatyczna: Studio Robot

Realizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc i udostępnienie zbiorów:
panu Janowi Stanisławowi Witkiewiczowi
panu Januszowi Marynowskiemu
panu Krzysztofowi Słowińskiemu
pani Magdalenie Szmidzie-Półbratek z Muzeum Miejskiego Wrocławia
pani Katarzynie Wodarskiej-Ogidel z Muzeum Tetralnego TWON
panu Ryszardowi Bobrowowi z Muzeum Narodowego w Warszawie