Batuta Rose Unger

fot. Tomasz Gąsior

Nazwa: Batuta Rose Unger; Osoby związane z obiektem: Rose Unger; Datowanie: 1933; Kraj: nieznany; Miejscowość: nieznana; Materiały: drewno, metal; Wymiary: długość 40,7 cm, średnica 1,6 cm; Własność: Kolekcja Jana Stanisława Witkiewicza; Numer inwentarzowy: JSW 154; Informacje o obiekcie:

czarna batuta z rowkowanym uchwytem; trzon stożkowy, częściowo gładki, część uchwytowa pionowo rowkowana; metalowe okucia końców batuty oraz metalowy pierścień w 2/5 długości trzonu zdobione podwójnym prążkiem; na okuciu uchwytu i pierścieniu inskrypcje. Według nich batuta należała do Rose Unger, sprezentowana przez G.I. Orchestra w 1933 r.

; Inskrypcje:

na uchwycie: PRESENTED / TO / ROSE UNGER ; na pierścieniu: BY 1933 CLASS & [?] WINNERS. / G.I. ORCHESTRA

; Karta katalogowa:

Joanna Gul, konsultacja Magdalena Szmida-Półbratek (Muzeum Miejskie Wrocławia)

;

<< Powrót